Privacy

Uw klantgegevens, waaronder uw e- mail adres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen op het gebied van producten van S4R BV. (door te bestellen bij S4R BV stemt u hiermee in, de zogenaamde opt-in bepaling).

Voor de volledigheid melden we u dat de door u verstrekte gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch informatiesysteem. Dit systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van S4R BV. We spannen ons uiteraard in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en af te schermen voor onbevoegd gebruik.